Amper nedir?

Elektrikte akım şiddeti birimi. Birim zamanda geçen elektrik yükü miktarına elektrik akımının şiddeti denir. Bir iletkenin belli bir kesitinden saniyede bir kulonluk elektrik yükü geçerse, akım şiddeti bir amper olur. Akım şiddeti I = Q / t formülüne göre hesaplanıramper

Q: Elektrik yükü miktarı (kulon), t : Zaman (saniye),

I: Akım şiddeti (amper).

Elektrik yükü birimi olarak kulon (coulomb) kullanılmaktadır. Bir elektronun yükü 1,6 x 10 -19 kulondur. Yani 6,28x10 18 elektronun yükü 1 kulondur.

Bir amperin binde birine miliamper, milyonda birine mikroamper denir.

Bir şimşek veya yıldırımdaki akımın şiddeti 100.000 ampere ulaşırken, yüksek frekansla çalışan elektronik devlerelerde akım şiddeti mikroamper mertebesindedir.

Sözlükte "amper" ne demek?

1. Elektrik akımında yeğinlik birimi.

Amper kelimesinin ingilizcesi

[Amper] adv. hardly, barely, scarcely
n. ampere, unit of electric current, amp
Köken: Fransızca

--Reklam--